Fundacja Salony

Misja

Misją Fundacji Salony jest tworzenie platform porozumienia pomiędzy sztukami wizualnymi życiem codziennym. Działamy w obszarze sztuki współczesnej, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierania aktywności społecznej. Nasza działalność koncentruje się przede wszystkim w przestrzeni miejskiej oraz miejscach, które mogą być potencjalnie wykorzystane na działania kulturalne. Nasze cele realizujemy poprzez działania artystyczne i społeczne, które oddziałują na codzienność lokalnych społeczności.

Portfolio

Udostępnij za pomocą
[addtoany]